01-10-2016

Testbaan Voorwaarden De Fietser

Onderstaand vindt u de voorwaarden voor onze testbanen.

Proefrit

 • De gebruiker krijgt de fiets in bruikleen voor de genoemde periode.
 • De fiets blijft eigendom van De Fietser.
 • De gebruiker dient de fiets uiterlijk op de onderstaande vermelde datum en tijdstip weer Bij De Fietser ingeleverd te hebben.
 • Het is niet toegestaan:
  • Om welke reden dan ook, deze termijn te verlengen zonder schriftelijke toestemming van De Fietser
  • Om buiten een straal van 35 km van ons De Fietser te rijden;
  • Om te rijden op een afgesloten circuit;
  • De proefrit buiten de grenzen van Nederland te laten plaatsvinden;

Testen fiets

 • De gebruiker dient zich te beperken tot het testen van de fiets.
  Dit betekent o.a.:
  • Dat het verboden is de fiets te gebruiken voor het vervoer van personen en/of goederen.
  • Dat je bij het testen van een speedbike in het bezit moet zijn van een geldig brommer rijbewijs.
  • Dat het dragen van een helm verplicht is bij het gebruik van de speedbike.
  • Dat het verboden is om de fiets aan een andere gebruiker uit te lenen
 • De gebruiker dient alle bij aanvang overhandigde formulieren en/of sleutels te retourneren bij het inleveren van de fiets.
 • De gebruiker vrijwaart De Fietser voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de fiets, zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen en/of inbeslagname van de fiets, evenals aanspraken van derden verbandhoudend met het gebruik van de fiets.

Verzekering

 • De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade inclusief letselschade ontstaan ten gevolge van of het gebruik van de fiets voor zover deze niet gedekt wordt door de hieronder genoemde verzekering.
 • Schade ontstaan ten gevolge van of het gebruik van de fiets dient onverwijld te worden gemeld aan De Fietser.
 • B. De gebruiker is jegens De Fietser volledig aansprakelijk voor schade en/of verlies van de fiets indien geen derden voor deze schade en/of verlies aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Bezoek plannen? Klik dan hier